Klub Europejski PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 09 October 2007

Szkolny Klub Europejski „Eurowizjer”

• działa od 2001 r.
• opiekun A. Drzymalska-Pustoła

 

 

Jak powstał klub?

3. IV. 2000 - Spotkanie z konsultantem CIE M. Olszewskim n.t. „atutów i słabości regionu wobec szans i zagrożeń zwiazanych ze zblizającą się integracją Polski z UE przez pryzmat doświadczeń rodziny i mieszkańców dawnego woj. włocławskiego

IX 2000/2001 – podjęto decyzję o utworzeniu klubu, którego opiekunem została mgr A. Drzymalska-Pustoła a pomoc zaoferowali poloniści J. i M. Glazik.

15.01.2001 - zebranie założycielskie, na którym zadecydowano o strukturach klubu:
• Koło Naukowe – s. ekologiczna, geograficzno-kulturowa, hstoryczna, filologiczna;
• Koło Komputerowe
• Koło artystyczne - s. muzyczna, plastyczna, teatralno – filmowa
• Koło Informatyczne – tablica informacyjna; redagowanie eurostrony w gazetce szkolnej „Szkołowizjer”


Czego dokonał? Jak działa?

  • ROK SZKOLNY 2000/2001 - pierwszy rok działalności klubu

II 2001 - ogłoszono konkursy na nazwę i logo klubu

II 2001 - przedstawiciele klubu wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu RCIE we Włocławku

V 2001 - na potrzeby IV Targów Zawodów w naszym LO klubowicze skompletowali dane o uczelniach, które mają kierunki i wydziały związane z integracją europejską

V 2001 - przeprowadzono I Błyskawiczny Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

VI 2001 - klub włączył się w obchody Dnia Patrona Szkoły:
• gazetki tematyczne: Królowa Jadwiga – matka integrującej się Europy; Budapeszt – miasto dzieciństwa patronki; Kościoły w UE
• referat opiekuna SKE nt. „Królowa Jadwiga a Europa”

  • ROK SZKOLNY 2001/2002 - drugi rok działalności klubu

IX 2001 – nadanie klubowi nazwy – „Eurowizjer”

X 2001 - zorganizowanie imprezy zapoznającej ze zwyczajami anglo-amerykańskimi – „Hallowen- festyn duchów”.
- redagowanie listu do ambasady USA
- udział w konkursie „Zostań negocjatorem”

XII 2001 - zapoznanie społeczności uczniowskiej ze zwyczajami bożonarodzeniowymi i noworocznymi w państwach UE

II – III 2002 - gromadzenie biblioteczki europejskiej – współpraca z instytucjami oferującymi materiały pomocowe

IV 2002 – impreza „Europejska Wiosna”

– „Dzień Hiszpańsko- Portugalski” (w programie: prezentacje geopolityczno-gospodarcze obu państw; filmy i slajdy; taniec hiszpański w wykonaniu uczniów; rozmówki hiszpańskie – mini lekcja hiszpańskiego; „Podróże kulinarne Pani Witchenbach”- kuchnia hiszpańska; quizy i konkursy

– zgłoszenie udziału w II konkursie wiedzy o integracji europejskiej dla uczniów szkół średnich (organizator WSHE)

V 2002 – obchody Dnia Unii Europejskiej; II Błyskawiczny Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

VI 2002 – konkurs plastyczny pt. „Św. Jadwiga – Królowa jednoczącej się Europy” dla uczczenia Dnia Patronki Szkoły

– udział w konkursie „Europejczyk 2002”

  • Rok szkolny 2002/2003 – trzeci rok działania klubu

Liceum Ogólnokształcące im.Królowej Jadwigi w Kowalu postanowiło przyjąć do realizacji zadanie z zakresu zadań własnych powiatu.Organizatorem imprezy był Szkolny Klub Europejski „Eurowizjer” działający przy LO im.Królowej Jadwigi w Kowalu pod opieką mgr Anny Drzymalskiej-Pustoły.Do udziału zaproszono kilkuosobowe zespoły uczniowskie reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu włocławskiego wraz z opiekunami. Impreza miała charakter ogólnopowiatowy. Odbywała się pod patronatem urzędu marszałkowskiego.
• w listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Dwóch uczniów - D. Górnicki z III a i P. Lewandowski z III b - zakwalifikowało się do zawodów okręgowych w Toruniu.
• 3 uczniów wzięło udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Integracji Europejskiej w Inowrocławiu
• wspierając działania SK PCK włączyliśmy się w akcję informacyjną dotyczącą poczynań rządu RP w sprawie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z wymogami unijnymi oraz obchody roku niepełnosprawnych, przygotowując tematyczne gazetki ścienne
• informowaliśmy również społeczność uczniowską o efektach ostatniego etapu negocjacji członkowskich Polski

9 V 2003 - na Dzień Europy przygotowaliśmy III Błyskawiczny Międzyklasowy Turniej Wiedzy o UE

12 V 2003 - szkoła i klub - organizatorami imprezy EUROPA – MÓJ DOM
• konkursy:
1. Czy znasz języki obce?
2. Czy znasz prawo europejskie?
3. Czy umiesz negocjować?
4. Konkurs plastyczny „Europa – mój dom”
5. Konkurs Piosenki Unijnej

• debata nt. „Szanse młodzieży po wejściu Polski do UE” (z udziałem burmistrzów, wójtów, przedstawicieli starostwa i gości honorowych z rządu RP)

• prelekcja nt. "Możliwości kształcenia się i zdobywania pracy w UE"

  • ROK SZKOLNY 2003/2004 - czwarty rok działalności klubu

Klub skupił się na naukowym aspekcie działalności:
• w konkursach i olimpiadach Wiedzy o UE i Integracji na etapie okregowym brali udział: A. Dominowski, D. Górnicki, a w eliminacjach szkolnych: P. Lewandowski, A. Lewandowski, J. Błaszczyk
• informowaliśmy o inicjatywach na rzecz niepełnosprawnych w ramach obchodów Europejskiego Roku Niepełnosprawnych (2003) i o przedsięwzięciach związanych z Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport (2004)
• wzięliśmy udział w I Wojewódzkim Konkursie na Najlepszy Klub Europejski - wyróżnienie
• 9 V 2004 - Dzień Europy - przygotowaliśmy IV Błyskawiczny Międzyklasowy Turniej Wiedzy o UE
• przeprowadziliśmy ankietę nt. wiedzy o UE wśród mieszkańców miasta i gminy Kowal

  • ROK SZKOLNY 2004/2005 - piąty rok działalności klubu

• Obchody Dnia Języków Obcych – konkursy: "Młody poliglota"; konkurs literacki "Dlaczego warto się uczyc języków obcych?
• 9 V 2005 - Dzień Europy - przygotowaliśmy V Błyskawiczny Międzyklasowy Turniej Wiedzy o UE
• akcja propagandowa nt. Konstytucji Europejskiej

  • ROK SZKOLNY 2005/2006 - szósty rok działalności klubu

IX 2005 - obchody Dnia Języków Obcych – konkursy językowe
IX 2005 - obchody Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej
X 2005 - organizacja prawyborów prezydenckich i parlamentarnych dla społeczności uczniowskiej
X – XI 2005 - udział dwóch uczniów: T. Olejnika i A. Ziemskiego w Olimpiadzie Wiedzy o UE (T. Olejnik w eliminacjach II etapu)
9 V 2006 - Dzień Europy - przygotowaliśmy VI Błyskawiczny Międzyklasowy Turniej Wiedzy o UE

  • ROK SZKOLNY 2006/2007 - siódmy rok działalności klubu

IX 2006 - obchody Dnia Języków Obcych – konkursy językowe
29 IX 2006 – T.Olejnik i M. Zakrzewski w Finale Konkursu Wiedzy o ZPORR
IV 2006 - olimpiada Wiedzy o UE z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku
XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – 2 ucz.
XI Olimpiada Wiedzy o UE - Uniwersytet Szczeciński – 2 ucz.: T. Olejnik i A. Ziemski (etap okręgowy w Toruniu)

2007 - Europejski Rok Równości Szans dla Wszystkich" – gazetka ścienna

XII – III 2007 - Konkursy Przedmiotowe na Politechnice Warszawskiej Szkole Wyższej Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku (2 finaliści: Tomasz Olejnik – Konkurs Wiedzy o Gospodarce Rynkowej; Michał Świderski – Konkurs Matematyczno – Fizyczny)

9 V 2007 - Dzień Europy - przygotowaliśmy VII Błyskawiczny Międzyklasowy Turniej Wiedzy o UE

  • ROK SZKOLNY 2007/2008 - ósmy rok działalności klubu

IX 2007 - współopiekunem klubu zostaje mgr Anna Prokopiak - Lewandowska
IX 2007 - obchody Dnia Języków Obcych – gazetka ścienna, (łamańce językowe)

 ROK SZKOLNY  2008/2009  -  dziewiąty rok działalności klubu

IX - Obchody Dnia Jęz. Obcych – gazetka ścienna
IX - Obchody Dnia Dziedzictwa Narodowego
10. X – 16. I – przystąpił do gry internetowej „Z klasy do kasy” nasz 4-osobowy zespół
5. XI 2008 – zawody I stopnia - XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – wzięło udział 3 ucz.(Sz. Dominowski, T. Kijewski, T. Sobczak)
-II 2009  zorganizowano szkolny Konkurs literacki na list miłosny w jęz. nauczanym w szkole - „Mój drogi Romeo! Moja droga Julio!”
-IV – klub włączył się w organizacje IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „j. polski 5. językiem wspólnoty europejskiej”
- V - klub włączył się w majówkę europejską w Kowalu (29. IV 2009)
- V – zorganizowano IX Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

ROK SZKOLNY 2009/10 - dziesiąty rok działalności klubu
-IX - zorganizowano szkolny Konkurs na plakat propagujący Dzień Języków Obcych
-X – pod hasłem „Europa na rzecz środowiska włączyliśmy się w Akcję sprzątania świata
- 5-11 X 2009 włączyliśmy się w organizację I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej
- X 2009 – 6 ucz. brało udział w Olimpiadzie Wiedzy o UE, dwoje z nich – (A.Ciarachowicz i P. Klitkowski) zakwalifikowało się do eliminacji okręgowych w Toruniu -16.I 2010.
- 21.X 2009 – 4 ucz. uczestniczyło w Olimpiadzie Przedsiębiorczości
- 5. XI 2009 – 2 ucz. - Sz. Dominowski, T. Sobczak – uczestniczyło w OWE.
- V 2010 – X Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

ROK SZKOLNY 2010/11 - jedenasty rok działalności klubu 
- 2.XI 2010 – udział w Olimpiadzie Wiedzy o UE
- 3.XI 2010 – wyjazd 7-os. grupy na Dni Otwarte NBP w Bydgoszczy
-17.XI 2010 – niekonwencjonalne zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu „Alternatywna lekcja przedsiębiorczości”
-XII – 6. Ucz. uczestniczyło w Olimpiadzie Przedsiębiorczości
- II 2011 – Dzień Angielski – inscenizacja w jęz. angielskim
-V 2011 – Dzień Europy - XI Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

ROK SZKOLNY 2011/12 - dwunasty rok działalności klubu
- IX  - zorganizowano obchody Dnia Języków Obcych – kiermasz książek do nauki jęz. obcych
-XI – 3.ucz. bierze udział w OWE
-XII – 10. ucz. bierze udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 12 January 2012 )

Dzisiaj jest

27 Października 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Frumencjusz, Iwona,
Sabina, Siestrzemił,
Wincenty
Do końca roku zostało 66 dni.

Nasza galeria

Bezpieczeństwo i zdrowie

Pierwsza pomoc